Senast publicerat 10-05-2021 16:28

Riksdagens skrivelse RSk 30/2019 rd SRM 2/2019 rd  Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019

SRM 2/2019 rd

Ärende

Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019 (SRM 2/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har

beslutat att statsrådet har riksdagens förtroende. 
Helsingfors 17.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare