Riksdagens skrivelse
RSk
30
2019 rd
Riksdagen
Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019
SRM 2/2019 rd
Ärende
Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019 (SRM 2/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
beslutat att statsrådet har riksdagens förtroende. 
Helsingfors 17.12.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 18-12-2019 09:06