Riksdagens skrivelse
RSk
4
2020 rd
Riksdagen
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019
B 21/2019 rd
ReUB 2/2020 rd
Ärende
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019 (B 21/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 2/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 11.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 11-03-2020 16:12