Riksdagens skrivelse
RSk
5
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93—95 och 109 § i beredskapslagen
Ö 1/2020 rd
GrUB 2/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93—95 och 109 § i beredskapslagen (Ö 1/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 2/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat att
i statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93—95 och 109 § i beredskapslagen måste 5 § upphävas. Till övriga delar får förordningen förbli i kraft. Den tekniska ändring som beskrivs i betänkandet ska göras i 3 § i förordningens finska språkdräkt. 
Helsingfors 18.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 19-03-2020 09:00