Riksdagens skrivelse
RSk
51
2018 rd
Riksdagen
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017
B 12/2018 rd
ShUB 40/2018 rd
Ärende
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017 (B 12/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 40/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 13.3.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15-03-2019 10:54