Riksdagens skrivelse
RSk
6
2019 rd
Riksdagen
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018
B 12/2019 rd
UtUB 1/2019 rd
Ärende
Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018 (B 12/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 1/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 3.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 07-10-2019 10:57