Riksdagens skrivelse
RSk
7
2019 rd
Riksdagen
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
B 7/2019 rd
Ärende
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018 (B 7/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 1/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 3.10.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 07-10-2019 10:57