Senast publicerat 29-06-2022 13:14

Föredragningslista AjUD 63/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Torsdag 8.9.2022 kl. 12.15

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Övriga ärenden

4. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är fredag 9.9.2022 kl. 11.00