Senast publicerat 23-06-2021 10:31

Föredragningslista AnDD 3/2021 rd Arbets- och näringsdelegationen Fredag 11.6.2021 kl. 8.30

Nästa sammanträde

Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat.