Föredragningslista
Bostads- och miljödelegationen
Fredag 5.3.2021 kl. 10.15
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021
Regeringens proposition
Sakkunnig: 
byggnadsråd
Pekka
Kalliomäki
miljöministeriet
bilaga
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 04-03-2021 13:19