Föredragningslista
Ekonomiutskottet
Onsdag 3.3.2021 kl. 11.00
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till ändring av fördraget om upprättande av en energigemenskap
Statsrådets U-skrivelse
Sakkunnig: 
konsultativ tjänsteman
Maria
Kekki
arbets- och näringsministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
utrikesministeriet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 
Sakkunniga: 
regeringsråd
Liisa
Huhtala
arbets- och näringsministeriet
verkställande direktör
Timo
Lappi
Turism- och Restaurangförbundet rf
bilaga
ordförande
Annika
Rönni-Sällinen
Servicefacket PAM rf
bilaga
restaurangägare
Henri
Alén
styrelseordförande
Heikki
Salmela
Hesburger
bilaga
verkställande direktör
Aku
Vikström
NoHo Partners Oyj
bilaga
direktör
Maria
Sahlstedt
Tapahtumateollisuus ry
bilaga
professor
Olli
Vapalahti
Helsingfors universitet
överläkare
Taneli
Puumalainen
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
professor
Otto
Toivanen
Aalto-universitetet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Ålands landskapsregering
bilaga
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
bilaga
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
bilaga
Företagarna i Finland rf
bilaga
forskardoktor, docent
Tuomas
Aivelo
Helsingfors universitet
bilaga
Compass Group Finland Ab
bilaga
FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
bilaga
Rederierna i Finland rf
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Konkurrens- och konsumentverket
Inkallad frånvarande: 
verkställande direktör
Tomi
Söderström
Oy Botta Ab
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 4.3.2021 kl. 12.00 i Arkadia-salen. 
Senast publicerat 03-03-2021 11:22