Föredragningslista
Trafikdelegationen
Tisdag 9.3.2021 kl. 11.00
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
överinspektör
Emmi
Nykänen
kommunikationsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Jyrki
Tanskanen
kommunikationsministeriet
direktör
Pipsa
Eklund
Transport- och kommunikationsverket
bilaga
vice verkställande direktör
Hans
Ahlström
Rederierna i Finland rf
Keskustellaan asian jatkokäsittelystä. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Tidpunkten för delegationens nästa sammanträde är 
Senast publicerat 08-03-2021 14:34