Föredragningslista
Framtidsutskottet
Fredag 5.3.2021 kl. 9.00
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Framtidsutskottets utredningsprojekt 2019-2023
Utskottets eget ärende
EÄ 5/2019 rd
Sakkunniga: 
videokonstnär
Artor Jesus
Inkerö
poet
Harry
Salmenniemi
bilaga
röst- och performancekonstnär
Juha
Valkeapää
bildkonstnär
Niina
Vatanen
professor
Heikki
Hiilamo
Helsingfors universitet
politices magister
Reima
Launonen
Filosofian Akatemia
Dr., Adjunct Professor, Principal Scientist
Jaana
Leikas
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
utvecklingsdirektör
Eeva
Mäkinen
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
direktör, forskarprofessor
Anna
Rotkirch
Befolkningsförbundet rf i Finland
servicedirektör, tjänster för äldre och personer med funktio
Helena
Räsänen
verkställande direktör
Eija
Sorvari
Miina Sillanpää Stiftelsen
planerare
Annele
Urtamo
Äldreinstitutet
länskonstnär
Krista
Petäjäjärvi
Centret för konstfrämjande
bilaga
länskonstnär
Aura
Seikkula
Centret för konstfrämjande
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen 10.3.2021 kl. 09.00 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 04-03-2021 13:46