Innehållsförteckning
Föredragningslista
Jord- och skogsbruksutskottet
Tisdag 13.4.2021 kl. 9.30
Inofficiellt distansmöte
1
Öppnande av mötet och konstaterande av närvaro
2
Tillåt jakt på vitkindad gås
Medborgarinitiativ
Sakkunniga: 
överinspektör
Salli
Uljas
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
bilaga
natur- och viltvårdschef
Ere
Grenfors
Finlands Jägarförbund
bilaga
skydds- och forskningschef
Teemu
Lehtiniemi
BirdLife Finland rf
bilaga
fältchef
Timo
Leskinen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
bilaga
specialsakkunnig
Jussi
Laanikari
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen
bilaga
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
bilaga
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 14.4.2021 kl 9.30 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 12-04-2021 14:52