Senast publicerat 30-06-2022 08:57

Föredragningslista KoUD 61/2022 rd Kommunikationsutskottet Onsdag 7.9.2022 kl. 11.15

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Statsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035

Statsrådets redogörelseSRR 4/2022 rd

Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till miljöutskottet. Tidsfrist: 2.12.2022. 

4. Åtgärdsmotion om att införa strängare lagstiftning om behandling av avloppsvatten från fraktfartyg på Finlands territorialvatten

ÅtgärdsmotionAM 74/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

5. Statsrådets utredning: Handlingsplan för solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina

Statsrådets E-utredningE 80/2022 rd

Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen

Regeringens propositionRP 70/2022 rd

 

7. Övriga ärenden

8. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är torsdagen den 8.9.2022 kl. 12.00.