Senast publicerat 02-11-2021 07:24

Föredragningslista ReUD 29/2021 rd Revisionsutskottet Tisdag 26.10.2021 kl. 12.30

1.  Namnupprop

2.  Beslutförhet

3.  Regeringens årsberättelse 2020Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2020

BerättelseB 3/2021 rd
BerättelseB 16/2021 rd
Utskottets utlåtandeMiUU 14/2021 rd
Utskottets utlåtandeLaUU 12/2021 rd
Utskottets utlåtandeAjUU 9/2021 rd
Utskottets utlåtandeFvUU 24/2021 rd
Utskottets utlåtandeJsUU 16/2021 rd
Utskottets utlåtandeUndUU 1/2021 rd
Utskottets utlåtandeFiUU 6/2021 rd
Utskottets utlåtandeFsUU 5/2021 rd
Utskottets utlåtandeEkUU 26/2021 rd
Utskottets utlåtandeUtUU 6/2021 rd
Utskottets utlåtandeKuUU 13/2021 rd
Utskottets utlåtandeShUU 14/2021 rd
Utskottets utlåtandeKoUU 18/2021 rd
Utskottets utlåtandeGrUU 31/2021 rd
Utskottets utlåtandeFrUU 6/2021 rd

Sakkunniga: 

  • statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen statsrådets kanslibilaga
  • controller vid statsrådet Jaana Kuusisto Finanscontrollerfunktionen, finansministerietbilaga
  • biträdande direktör Vesa Koivunen Statens revisionsverkbilaga

4.  Övriga ärenden

5.  Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdag 27.10.2021 kl. 11.30 möterum E 450.