Senast publicerat 22-07-2022 10:01

Dagordning StoD 39/2022 rd Stora utskottet Fredag 22.7.2022 kl. 12.00

Etäkokous

1. Namnupprop

2. Beslutförhet

3. Ylimääräinen energianeuvosto 26.7.2022

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 83/2022 rd

Beredning 

Sakkunnig: 

  • minister Mika Lintilä 

Utredningen antecknas som mottagen. 

4. Övriga ärenden

5. Nästa sammanträde

Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 7.9.2022 kl 13.00