AM 51/2020 rd

Åtgärdsmotion om att temporärt utvidga användningsområdet för rekreations- och kultursedlar till att omfatta bokköp

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUtskott
Begäran om delegation
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum23.04.2020
Första undertecknaren
Pia  Lohikoski  /vänst
Ledamoten väckte en åtgärdsmotion.
Talmanskonferensens beslut
Talmanskonferensen
Datum28.04.2020
Ärendet sändes till finansutskottet.
 
Meddelat i plenum
Datum29.04.2020
Meddelande i plenum om remittering av åtgärdsmotion till utskott.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.05.2020
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkultursedlar  böcker  biblioteksservice  coronavirus  smittsamma sjukdomar  personalförmåner   
Senast publicerat 05-05-2020 15:22