Senast publicerat 16-08-2022 15:09
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 1/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum20.05.2020Lämnats avRegeringenBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

02.06.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.06.2020
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 16.10.2020.

Bordläggning av betänkandet

25.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2020.

Enda behandlingen

26.11.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 1/2020 rd och B 17/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

01.12.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

02.12.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat10.09.2020
Behandlingen avslutad11.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

regeringarregeringspolitikstatsekonomistatsbudgeterministerierbokslutstatsbolagoffentlig ekonomiUttalande av riksdagen