B 13/2019 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum31.05.2019
Lämnats avStatens revisionsverk
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum04.06.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.06.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.06.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum05.09.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019.
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum12.12.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 3 och B 13/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad03.12.2019
+ Revisionsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordstatsekonomi  revision av statshushållningen  bokslut  offentlig ekonomi  statsbudgeter   
Senast publicerat 27-02-2020 19:34