B 3/2019 rd

Regeringens årsberättelse 2018

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum25.04.2019
Lämnats avRegeringen
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum10.05.2019
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum14.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet, som de övriga fackutskotten ska lämna utlåtande till senast 27.9.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum14.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum11.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum12.12.2019
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 3 och B 13/2019 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum12.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum13.12.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum16.12.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad03.12.2019
+ Revisionsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Jord- och skogsbruksutskottet
+ Ekonomiutskottet
+ Miljöutskottet
+ Kommunikationsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Försvarsutskottet
+ Utrikesutskottet
+ Underrättelsetillsynsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kulturutskottet
+ Framtidsutskottet
+ Finansutskottet
+ Bostads- och miljödelegationen
+ Förvaltnings- och säkerhetsdelegationen
+ Jordbruksdelegationen
+ Kommun- och hälsovårdsdelegationen
+ Kultur- och vetenskapsdelegationen
+ Skattedelegationen
+ Trafikdelegationen
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordregeringar  regeringspolitik  statsekonomi  statsbudgeter  ministerier  bokslut  statsbolag  offentlig ekonomi  Uttalande av riksdagen 
Senast publicerat 26-03-2020 11:37