Senast publicerat 27-11-2020 10:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo B 3/2020 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2019

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Behandlats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Berättelse Överlämnats

Datum09.04.2020Lämnats avFinlands delegation i Nordiska rådetBerättelsen lämnades.

Meddelat i plenum

14.04.2020
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2020.

Enda behandlingen

25.11.2020
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 3/2020 rd. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

26.11.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

27.11.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat30.09.2020
Behandlingen avslutad12.11.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

nordiskt samarbeteutrikespolitiksäkerhetspolitikgränserförsvarspolitiksäkerhet och trygghetFinlands delegation i Nordiska rådetNordiska länderna