B 7/2018 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2017

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum05.04.2018
Lämnats avFinlands delegation i Nordiska rådet
Berättelsen lämnades.
Meddelat i plenum
Datum10.04.2018
Överlämnandet av berättelsen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum13.06.2018
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2018 rd. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum14.06.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum15.06.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat19.04.2018
Behandlingen avslutad07.06.2018
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordNorden  samarbete  utrikespolitik  säkerhetspolitik  gränser  Finlands delegation i Nordiska rådet 
Senast publicerat 22-01-2020 14:34