EUM 12/2020 rd

Mötet i Europeiska unions råd 4.3.2020 (Ylimääräinen OSA -nevosto)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum03.03.2020
Utarbetarestora utskottet
Utskottet inledde ärendet.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Senast publicerat 09-03-2020 11:58