EUM 3/2020 rd

Mötet i Europeiska unions råd 20.2.2020 (Rådet för utbildning)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Behandling StoU eller UtU
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum12.02.2020
Utarbetarestora utskottet
Utskottet inledde ärendet.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Stora utskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Senast publicerat 07-04-2020 11:25