EUM 42/2020 rd

Mötet i Europeiska unions råd 12.5.2020 (Puolustusministereiden epävirallinen videokokous)

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedeBehandling StoU eller UtU
Rapportering
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Överlämnats
Datum29.04.2020
Utarbetareutrikesutskottet
Utskottet inledde ärendet.
Utskottsbehandling
Överlämnat
+ Utrikesutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Senast publicerat 19-05-2020 16:16