Senast publicerat 27-09-2021 09:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo E 100/2021 rd

Statsrådets utredning: EU/RIF; utkast till kommissionens genomförandebeslut; adekvat skyddsnivå i Republiken Korea

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Dokumentet inkommit

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Statsrådets E-utredning Överlämnats

Datum07.09.2021Ministeriet lämnade en utredning till riksdagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat

Sambehandlade ärenden