IP 1/2020 rd

Interpellation om regeringens asylpolitik

SAMMANFATTNING

Ärendets statusÅtertagits
BehandlingskedeÅtertagande
Återtagande
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum11.03.2020
Första undertecknaren
Ville  Tavio  /saf
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare39
Framställande av interpellation
Plenum
Datum12.03.2020
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum12.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Återtagande
Datum24.03.2020
Ärendet återtogs.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 24-03-2020 11:52