IP 2/2019 rd

Interpellation om ägarstyrningen, arbetsmarknadsläget och hur riksdagen informerats

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBehandlats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum28.11.2019
Första undertecknaren
Kai  Mykkänen  /saml
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare41
Framställande av interpellation
Plenum
Datum29.11.2019
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum29.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum04.12.2019
Dokument
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 09-12-2019 12:25