IP 3/2019 rd

Interpellation om att ta hem finska medborgare eller IS-familjer med ursprung i Finland från lägret al-Hol och om det korrekta förfarandet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusBesvarats
BehandlingskedeEnda behandling
Enda behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum11.12.2019
Första undertecknaren
Jussi  Halla-aho  /saf
Ledamöterna framställde en interpellation.
Övriga undertecknare73
Framställande av interpellation
Plenum
Datum11.12.2019
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.
 
Behandling
Plenum
Datum11.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandling
Plenum
Datum17.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandling
Plenum
Datum17.12.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Enda behandling
Plenum
Datum18.12.2019
Dokument
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum18.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 07-01-2020 15:10