LM 25/2018 rd

Lagmotion med förslag till lag om skyldighet för kommunen att ordna vissa tjänster inom social- och hälsovården för vissa utlänningar och om ändring av 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om skyldighet för kommunen att ordna vissa tjänster inom social- och hälsovården för vissa utlänningar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum07.06.2018
Första undertecknaren
Susanna  Huovinen  /sd
Ledamoten väckte en lagmotion.
Övriga undertecknare7
Remissdebatt
Plenum
Datum14.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.06.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutlänningar  hälso- och sjukvård  hälsovårdstjänster  minderåriga  tredjeländer  kommuner  uppehållstillstånd   
Senast publicerat 19.6.2018 17:07