LM 25/2018 rd

Lagmotion med förslag till lag om skyldighet för kommunen att ordna vissa tjänster inom social- och hälsovården för vissa utlänningar och om ändring av 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om skyldighet för kommunen att ordna vissa tjänster inom social- och hälsovården för vissa utlänningar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum07.06.2018
Första undertecknaren
Susanna  Huovinen  /sd
Ledamoten väckte en lagmotion.
Övriga undertecknare7
Remissdebatt
Plenum
Datum14.06.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.06.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutlänningar  hälso- och sjukvård  hälsovårdstjänster  minderåriga  tredjeländer  kommuner  uppehållstillstånd   
Senast publicerat 26.6.2019 13:19