Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

LM 85/2018 rd

Senast publicerat 15-01-2020 12:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 85/2018 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Stadfäst
19.12.2018
Författningssamlingen
1268/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum04.12.2018Första undertecknarenKrista Kiuru  /sdÖvriga undertecknare19Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

05.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

13.12.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.12.2018.

Första behandlingen

14.12.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 85/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

17.12.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i lagmotion LM 85/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.12.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.12.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat11.12.2018
Behandlingen avslutad13.12.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

militära skadorkrigsinvaliderarbetsoförmågainstitutionsvård