Senast publicerat 23-11-2022 13:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MFT 167/2022 rd

Muntlig fråga om beredskap för störningar i det internationella finansiella systemet (Ano Turtiainen mtf)

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Besvarats
Behandlingsskede
Muntlig frågestund

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Presenterad

13.10.2022
Ledamoten framställde en fråga.

Muntlig frågestund

13.10.2022
Frågan slutbehandlad.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

statsskuldfinansmarknadenbetalningssystemkriserriskhantering