Senast publicerat 31-05-2019 14:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 1/2016 rd

Medborgarinitiativ om att ordna en folkomröstning om Finlands medlemskap i euroområdet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum10.03.2016UndertecknarePaavo VäyrynenÖvriga undertecknare53425Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

11.03.2016
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat29.04.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

euroområdetfolkomröstningareuroEuropeiska unionen