Senast publicerat 26-08-2020 10:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 1/2017 rd

Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Helsingfors-Malms flygplats
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum08.02.2017UndertecknareKim Johannes KorkkulaÖvriga undertecknare56067Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

10.02.2017
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

16.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.3.2018.

Första behandlingen

20.03.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

21.03.2018
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.04.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

04.04.2018
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

05.04.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

06.04.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat28.02.2017
Behandlingen avslutad13.03.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

flygplatserluftfarthuvudstadsregionkulturmiljöregionalpolitikbostadspolitikHelsingforsbyggnadsvård