MI 3/2019 rd

Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeMeddelat i plenum
Meddelat i plenum
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum13.06.2019
Undertecknare
Marion  Routti
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare58367
Meddelat i plenum
Datum14.06.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkosmetiska produkter  mikroskräp  havsförorening  förbud  lagberedning  miljöskydd   
Senast publicerat 9.7.2019 13:22