Senast publicerat 27-06-2017 13:59
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 4/2015 rd

Utvisning av utlänningar som har begått brott

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum27.11.2015UndertecknareJarno Tapani RosvallÖvriga undertecknare54324Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

01.12.2015
sv_Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

11.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.09.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2016.

Enda behandlingen

13.09.2016
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2015 rdförkastas. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

16.09.2016
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

19.09.2016
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat12.02.2016
Behandlingen avslutad09.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

utlänningarbrottslingarutvisningfångenskapavvisninguppehållstillståndgärningsmän