Senast publicerat 06-02-2018 12:19
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 4/2016 rd

Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Detaljerad behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 98 § i lagen om pension för arbetstagare
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum08.12.2016UndertecknareEeva KainulainenÖvriga undertecknare84820Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

09.12.2016
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

09.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2017.

Första behandlingen

16.03.2017
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.03.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

22.03.2017
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

23.03.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

24.03.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat14.02.2017
Behandlingen avslutad14.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetspensionerindex (jämförelsetal)lönenivåpensionärerfattigdomköpkraft