Senast publicerat 18-10-2019 10:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 4/2017 rd

Slopa omställningen till sommartid

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum08.06.2017UndertecknareMatti Antero HietanenÖvriga undertecknare70393Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

09.06.2017
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2017.

Enda behandlingen

10.11.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Enda behandlingen

16.11.2017
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2017 rdförkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 14/2016 rd och AM 15/2016 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

17.11.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

20.11.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat14.07.2017
Behandlingen avslutad26.10.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sommartidlagberedningtidtabeller