Senast publicerat 25-03-2021 12:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 9/2019 rd

Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av skogslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Forststyrelsen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum22.10.2019UndertecknareHarri HölttäÖvriga undertecknare50698Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

23.10.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat21.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

kalhyggenstatens markstatens skogarskogsodling