Senast publicerat 25-02-2021 16:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 9/2020 rd

Medborgarinitiativ med förslag till lag om ändring av elmarknadslagen och lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av elmarknadslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum21.01.2021UndertecknareAri  RehnforsÖvriga undertecknare52219Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

03.02.2021
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

25.02.2021
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.02.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

elmarknadenelöverföringinternpriserinvesteringarelnätprissättning