RP 1/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen726/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen727/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen728/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen729/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen
Stadfäst07.06.2019
Författningssamlingen730/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 1
Överlämnats
Datum25.04.2019
Undertecknarefinansminister
Petteri  Orpo
UndertecknareFinansministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Jaana  Mikkola
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum02.05.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.05.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum14.05.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.5.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum14.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum17.05.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 1/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum17.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.05.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 1/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.05.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum24.05.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum28.05.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.05.2019
Behandlingen avslutad10.05.2019
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordnäringsbeskattning  inkomstskatt  förluster  tillämpande   
Senast publicerat 13-02-2020 19:52