RP 10/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Förberedande debatt
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av äktenskapslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 88 § i växellagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 66 § i checklagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 6 § i lagen om gåvoutfästelser
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 20 kap. i ärvdabalken
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 74
Överlämnats
Datum29.08.2019
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarekommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa  Paatero
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Isamaria   Mäkiaho
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmagistrater  regionförvaltningsverk  personregister (personupplysningar)  register  datasekretess  organisationsförändringar  befogenhet  Åland  demografiska informationssystem  Befolkningsregistercentralen  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 
Senast publicerat 16.10.2019 13:07