RP 105/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker
Stadfäst17.04.2020
Författningssamlingen269/2020
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum16.01.2020
Undertecknarejord- och skogsbruksminister
Jari  Leppä
UndertecknareJord- och skogsbruksministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Pekka  Kemppainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum06.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum10.03.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.3.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum10.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum11.03.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 105/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum11.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.03.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 105/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum19.03.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum24.03.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum25.03.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.02.2020
Behandlingen avslutad06.03.2020
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordöversvämningar  översvämningsskydd  regn  torrhet  informationssystem  väderlek  föregripande  närings-, trafik- och miljöcentraler   
Senast publicerat 04-05-2020 16:16