Senast publicerat 20-10-2021 11:33
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 106/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av gränsbevakningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 kap. 17 § i polislagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 och 10 § i lagen om försvarsmakten
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 23 § i lagen om frivilligt försvar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.06.2021UndertecknareutrikesministerPekka HaavistoUndertecknareInrikesministerietFöredragandespecialsakkunnigHeidi  Aliranta Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.06.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetoch försvarsutskottetska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

försvarsmaktenhandräckningpolisengränsövervakningsäkerhet och trygghetsäkerhetsmiljömaktbrukbeslutsfattandeföregripandeantiterrorism