Senast publicerat 30-12-2021 09:54
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 108/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat
Stadfäst
22.12.2021
Författningssamlingen
1224/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.06.2021Undertecknaremiljö- och klimatministerKrista MikkonenUndertecknareMiljöministerietFöredragandelagstiftningsrådSari RapinojaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.06.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2021.

Första behandlingen

06.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 108/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

12.10.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 108/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.10.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.10.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021
Behandlingen avslutad01.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

energicertifikatbyggnaderinformationssystemdatasekretesspersonuppgifterförordningarEuropeiska unionen