RP 11/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till växtskyddslag och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Växtskyddslag
Stadfäst29.11.2019
Författningssamlingen1110/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst29.11.2019
Författningssamlingen1111/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum29.08.2019
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum23.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum23.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum24.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 11/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum24.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum05.11.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 11/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum05.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum13.11.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum15.11.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.09.2019
Behandlingen avslutad22.10.2019
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Sökordväxtskydd  skadedjur  tvångsmedel  böter  förordningar  import  övervakning  närings-, trafik- och miljöcentraler  tullverket  växter  Europeiska unionen  Livsmedelsverket 
Senast publicerat 03-03-2020 17:25