Senast publicerat 20-10-2021 10:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 113/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 10 § i lagen om fritt bildningsarbete
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.09.2021UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringsrådKirsi LambergStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.10.2021.

Första behandlingen

12.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 113/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.10.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 113/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.10.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.10.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat21.09.2021
Behandlingen avslutad07.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

fritt bildningsarbeteinvandrareintegration hos invandrarestatsandelarstatsbudgeter