RP 12/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Chile om luftfart

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om avtalet med Chile om luftfart
Stadfäst08.11.2019
Författningssamlingen1062/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Avtal mellan republiken Finlands regering och republiken Chiles regering on luftfart
BeslutGodkänts
Överlämnats
Datum29.08.2019
UndertecknareKommunikationsministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Sanna  Marin
Föredragandeöverinspektör
Sofia   Johansson
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum04.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum03.10.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 12/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum03.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum08.10.2019
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 12/2019 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 12/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum10.10.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum11.10.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.09.2019
Behandlingen avslutad26.09.2019
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
SökordChile  flygtrafik  flygbolag  internationella överenskommelser  beskattning  tullar  avgifter   
Senast publicerat 03-03-2020 16:13