Senast publicerat 22-04-2022 16:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 122/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av utlänningslagen
Stadfäst
11.02.2022
Författningssamlingen
121/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 och 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
Stadfäst
11.02.2022
Författningssamlingen
122/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.09.2021UndertecknareutrikesministerPekka HaavistoUndertecknareUtrikesministerietFöredragandekonsulär chefPasi TuominenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.09.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

28.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

29.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

30.09.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

26.11.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2021.

Första behandlingen

30.11.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 122/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.12.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

08.12.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 122/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

14.12.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2021
Behandlingen avslutad25.11.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utlänningarvisuminvandrareexperterpersonuppgiftertillväxtföretagrepresentationer (representanter)tredjeländerSchengenavtalenuppehållstillståndarbetskraftsinvandringMigrationsverket