Senast publicerat 08-07-2021 14:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 129/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och 5 § i lagen om domstolsavgifter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1201/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 3 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1202/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 5 § i lagen om domstolsavgifter
Stadfäst
30.12.2020
Författningssamlingen
1203//2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.09.2020Undertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredragandejuristLaura TerhoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.09.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.09.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

02.12.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2020.

Första behandlingen

03.12.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

04.12.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 129/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

07.12.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen, enda behandlingen

09.12.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 129/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

15.12.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2020
Behandlingen avslutad01.12.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialvårdhälso- och sjukvårdavgifterkunderservicesedlarjämställdhetpoliklinikerminderårigamentalvårdstjänstersmittsamma sjukdomaravgiftsfrihetlångtidsvårddomstolar